Gezondheidsnieuws

Uitbraak coronavirus

Patiënten met koorts (> 38 graden) EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID-19. Deze patiënten moeten thuisblijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn.

Zij hoeven in principe NIET getest te worden, ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest.

 

Een persoon met:

· Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire

verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

· de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met

wijdverspreide transmissie.**

of:

· de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een

verdenking infectie met het coronavirus.

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Een

immuun gecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de

epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient zo nodig getest te worden op het coronovirus.

 

** Landen/regio’s met wijdverspreide transmissie zijn: zie GGD en RIVM

Hydrochloorthiazide en iets meer kans op huidkanker

 

Plastablet hydrochloorthiazide en huidkanker

Langdurig gebruik van dit middel geeft iets meer kans op huidkanker.
 

Als u meerdere jaren hydrochloorthiazide gebruikt, is uw huid gevoeliger voor zonschade. Dat blijkt uit onderzoek.

U heeft dan iets meer kans op huidkanker. Het gaat hierbij om huidkanker, die goed te behandelen is: basaalcelkanker en plaveiselcelkanker

U hoeft niet te stoppen met hydrochloorthiazide. Ook zonder dit middel kunt u huidkanker krijgen. De belangrijkste adviezen zijn:

Als u al eens huidkanker heeft gehad, is de kans op nieuwe huidkanker verhoogd. Overleg dan met uw huisarts over eventueel andere medicijnen. 

Kijk voor meer informatie op de website van het CBG of website van de NHG

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap

Meningokokken en extra vaccineren

Meningokokken en extra vaccineren

Na de huidige media-aandacht komen er vragen van ouders die hun kind willen laten vaccineren tegen meningokokken A, C, W en Y. Vaccineren op eigen verzoek is mogelijk, maar is voor eigen rekening. Op dit moment is meningokokken ACWY-vaccin nauwelijks tot beperkt beschikbaar voor mensen die zich op eigen initiatief willen laten vaccineren.

De kans op invasieve meningokokkenziekte is klein. In 2017 ging het om 80 patiënten met meningokokkenziekte serogroep W. De incidentie in 2017 was daarmee 0,47 per 100.000 personen. In 2018 werden er tot en met april 50 patiënten gemeld.

Vanwege de stijgende ziektelast worden sinds 1 mei peuters vanaf 14 maanden en tieners die dit jaar na 1 mei 14 jaar worden een MenACWY-vaccin aangeboden (zie nieuwsbericht MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen en peuters).

Als ouders hun kind willen laten vaccineren buiten deze leeftijdsgroep, kunnen zij dat op eigen initiatief laten doen bij bijvoorbeeld de huisarts, een reizigerspoli van de GGD of een vaccinatiecentrum. De keuze of iemand zich wil laten vaccineren ligt bij de ouders. Vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma zijn voor eigen rekening. Zie het nieuwsbericht Vaccinaties op maat.

Meer informatie

  • Informatie voor ouders en kinderen over de extra vaccinatie is te vinden op Thuisarts.nl.

 

Bron: NHG

 

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Vanaf 16 december 2019 krijgen alle zwangere vrouwen de 22 wekenprik gratis aangeboden bij de verloskundige. Je kunt de vaccinatie halen vanaf de 22e week in je zwangerschap tot aan de bevalling. We adviseren het wel zo snel mogelijk te doen na de 22e week. Want dan is je baby ook beschermd als hij of zij te vroeg is geboren. Je kind is voldoende beschermd als je de prik minimaal 2 weken voor de geboorte hebt gehad.

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn gevaccineerd of nog onvoldoende prikken hebben gehad. Een goede manier om pasgeboren baby's tegen kinkhoest te beschermen is om vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestprik te geven.

Kinkhoest kan ernstig verlopen voor jonge baby’s. Zij kunnen hierdoor longontsteking krijgen of ademnood en hersenschade door te weinig zuurstof.  Jaarlijks worden er zo’n 120 baby’s met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Soms overlijdt er zelfs een baby aan de ziekte.

Baby’s worden in Nederland ingeënt tegen kinkhoest wanneer ze 2 maanden oud zijn. De eerste maanden zijn ze dus nog niet beschermd tegen kinkhoest. Veel baby’s die de ziekte krijgen, krijgen deze dan ook de eerste weken na de geboorte.

Bron: RIVM

Kosten bloed-, weefsel- en/of laboratoriumonderzoek

Wanneer u met gezondheidsklachten bij de huisarts bent geweest, kan de huisarts het nodig vinden om laboratorium onderzoek aan te vragen. In dat geval heeft u van uw huisarts een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek (bloedprikken) gekregen. Met het aanvraagformulier kunt u zich melden bij meerdere prikposten bij ons in de buurt, waar u zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Hier kunt u ook urine of ontlasting inleveren. De bloedafname gebeurt zittend. Er wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit een ader, meestal aan de binnenkant van de elleboog. De uitslag van de onderzoeken is meestal na een week bekend en kunt u opvragen bij de huisarts. Ook kan de huisarts het nodig vinden om ander lichaamsmateriaal (zoals weefsel, pus, sputum en afstrijkjes van slijmvliezen) te laten onderzoeken. Dit wordt door de huisarts bij u afgenomen en naar het laboratorium verzonden. Het duurt meestal wat langer voordat deze uitslag bij ons bekend is, omdat er meestal kweken van bacteriën worden gemaakt.

De kosten van bloed-, laboratorium- en weefselonderzoek worden ten laste gebracht van uw eigen risico. De aanbieders van aanvullend onderzoek maken prijsafspraken met uw zorgverzekeraar. De arts heeft dus geen invloed op de kosten die hiervoor worden berekend.Heeft u vragen over uw rekening, welke is ingediend bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Rijbewijskeuringen

Regelmatig krijg ik, huisarts, verzoeken van eigen en mij onbekende patiënten voor het verrichten van een rijbewijskeuring. Ik heb begrepen dat dit inmiddels mag. Klopt dat? Mag ik ook informatie verstrekken aan het CBR over mijn patiënten?

Advies

Het is behandelend (huis)artsen niet toegestaan om eigen patiënten te beoordelen op verzoek van een ander, zoals het CBR. U moet het uitvoeren van een rijbewijskeuring overlaten aan een onafhankelijke, deskundige arts. Wel mag u over een eigen patiënt, op basis van gerichte vragen en met uitdrukkelijke toestemming, feitelijke informatie verstrekken aan de medisch adviseur van het CBR.

bron: KNMG

Patiënten van De Zorghoek Bergschenhoek raden wij aan om de rijbewijskeuring te laten uitvoeren door een collega huisarts buiten De Zorghoek Bergschenhoek. 

 

 

Generiek geneesmiddel, "Medisch Noodzakelijk"

Generieke geneesmiddelen

De zorgverzekeringswet uit 2005 heeft het mogelijk gemaakt dat de verzekeraar slechts enkele geneesmiddelen per indicatie vergoedt. Verzekeraars hebben met geneesmiddelenfabrikanten van generieke geneesmiddelen scherpe prijsafspraken gemaakt. De apotheker is verplicht dat middel af te leveren aan patiënten. Dit levert de zorg in Nederland een aanzienlijke kostenbesparing op. Zowel uw apotheker als uw huisarts merken dat het veel onduidelijkheid geeft met name bij u als patiënt.

Hieronder volgt een korte uitleg:

De generieke middelen (stofnaam van de werkzame stof) worden wat betreft samenstelling en bereiding, even zwaar beoordeeld als de spécialités (merkgeneesmiddelen). Dit houdt in dat er geen verschillen zijn in de hoeveelheid geneesmiddel die in het lichaam opgenomen wordt en de snelheid waarmee dat gebeurt. Hierin worden de generieke middelen steeds vergeleken met het originele merk geneesmiddel.

De werkzame bestanddelen van de producten zijn hetzelfde maar de hulpstoffen kunnen enigszins verschillen. De in Europa geregistreerde generieke geneesmiddelen zijn gelijkwaardig aan spécialités. Daarmee zijn deze middelen onderling uitwisselbaar.

Alleen als er medisch aantoonbaar een allergische reactie is opgetreden op een geneesmiddel, kan de (huis)arts het medisch noodzakelijk achten dat een bepaald geneesmiddel wordt afgeleverd door de apotheek. Hiervoor zijn de voorwaarden strikt bepaald door de zorgverzekeraar. Ervaren verschillen in werkzaamheid zijn geen medische reden om het recept van de notitie "medische noodzaak" te voorzien. Als u toch een spécialité wilt blijven gebruiken kan dat in overleg met uw apotheker, maar zal de zorgverzekeraar het medicijn niet vergoeden en zijn de kosten voor eigen rekening.

De huisartsen van De Zorghoek Bergschenhoek

M. Prins

A. Bleuzé

P. Krastman