Generiek geneesmiddel, "Medisch Noodzakelijk"

Generieke geneesmiddelen

De zorgverzekeringswet uit 2005 heeft het mogelijk gemaakt dat de verzekeraar slechts enkele geneesmiddelen per indicatie vergoedt. Verzekeraars hebben met geneesmiddelenfabrikanten van generieke geneesmiddelen scherpe prijsafspraken gemaakt. De apotheker is verplicht dat middel af te leveren aan patiënten. Dit levert de zorg in Nederland een aanzienlijke kostenbesparing op. Zowel uw apotheker als uw huisarts merken dat het veel onduidelijkheid geeft met name bij u als patiënt.

Hieronder volgt een korte uitleg:

De generieke middelen (stofnaam van de werkzame stof) worden wat betreft samenstelling en bereiding, even zwaar beoordeeld als de spécialités (merkgeneesmiddelen). Dit houdt in dat er geen verschillen zijn in de hoeveelheid geneesmiddel die in het lichaam opgenomen wordt en de snelheid waarmee dat gebeurt. Hierin worden de generieke middelen steeds vergeleken met het originele merk geneesmiddel.

De werkzame bestanddelen van de producten zijn hetzelfde maar de hulpstoffen kunnen enigszins verschillen. De in Europa geregistreerde generieke geneesmiddelen zijn gelijkwaardig aan spécialités. Daarmee zijn deze middelen onderling uitwisselbaar.

Alleen als er medisch aantoonbaar een allergische reactie is opgetreden op een geneesmiddel, kan de (huis)arts het medisch noodzakelijk achten dat een bepaald geneesmiddel wordt afgeleverd door de apotheek. Hiervoor zijn de voorwaarden strikt bepaald door de zorgverzekeraar. Ervaren verschillen in werkzaamheid zijn geen medische reden om het recept van de notitie "medische noodzaak" te voorzien. Als u toch een spécialité wilt blijven gebruiken kan dat in overleg met uw apotheker, maar zal de zorgverzekeraar het medicijn niet vergoeden en zijn de kosten voor eigen rekening.

De huisartsen van De Zorghoek Bergschenhoek

M. Prins

A. Bleuzé

P. Krastman