Uitbraak coronavirus

Patiënten met koorts (> 38 graden) EN hoesten of benauwdheid hebben mogelijk COVID-19. Deze patiënten moeten thuisblijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn.

Zij hoeven in principe NIET getest te worden, ook niet als zij in een gebied met wijdverspreide transmissie zijn geweest.

 

Een persoon met:

· Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire

verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

· de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met

wijdverspreide transmissie.**

of:

· de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een

verdenking infectie met het coronavirus.

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Een

immuun gecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de

epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient zo nodig getest te worden op het coronovirus.

 

** Landen/regio’s met wijdverspreide transmissie zijn: zie GGD en RIVM