Gezondheidsnieuws

Verwijzingen

NZa: verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialist

Veel patiënten met een bekende en/of chronische aandoening horen in het ziekenhuis dat een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig is als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft echter aan dat nieuwe verwijzingen overbodig zijn, op enkele uitzonderingen na.

Zolang een medisch specialist een patiënt structureel laat terugkomen, is volgens de NZa geen nieuwe verwijzing nodig van een eerstelijnszorgaanbieder. Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen ‘houdbaarheidsdatum.’

Wel een nieuwe verwijzing nodig

Uitzonderingen zijn verwijzingen waarbij de termijn duidelijk is aangegeven en/of gevallen waarbij de zorgverzekeraar voorwaarden aan de verwijzing heeft gekoppeld. Ook voor patiënten die uitbehandeld zijn of van wie het onduidelijk is of degene nog terug komt, is volgens de NZa een nieuwe verwijzing nodig.

Voedingssupplementen bij ouderen

Voedingssupplementen bij ouderen veroorzaken mogelijk oversterfte

Waarom dit onderzoek?

De winkelrekken puilen uit met allerhande vitamines, mineralen et cetera, waarmee sommigen denken langer en gezonder in leven te blijven. Voor de meeste preparaten is dat evenwel onbewezen.

Maagzuurremmers Vergoeding gewijzigd

Vergoeding gewijzigd per 1 januari 2012

Heeft uw arts een maagzuurremmer voorgeschreven? Dan kan het zijn dat u deze niet meer vergoed krijgt en zelf moet betalen. Sinds 1 januari 2012 is de vergoeding voor maagzuurremmers namelijk veranderd.
Wat er precies is veranderd en waarom, dat leest u in deze folder.

Slaapstoornis

Slapen kun je leren!

Naar schatting heeft één op de tien mensen last van een slaapprobleem. Onder ouderen is dat zelfs één op de vijf. Lichter slapen en af en toe wakker worden komt vaker voor met het ouder worden. Ook een nachtrust van vijf of zes uur met enkele onderbrekingen kan op latere leeftijd gezond zijn. Ligt u vaak lang wakker en wilt u daar iets aan doen? Of bent u afhankelijk geworden van slaapmiddelen voor uw nachtrust? Gelukkig zijn er manieren om een gezonde nachtrust te bevorderen zonder slaapmiddelen.

Hersenschudding

Weet wat u moet doen bij een hersenschudding! Hersenletsels worden bij sporters onderschat.

Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan hun hoofd. Een kwart moet behandeld worden op de spoedeisende hulp. Dat blijkt uit recente gegevens van Consument en Veiligheid gepresenteerd in Nieuwsuur.