Thuisarts.nl

Wat kan Thuisarts.nl voor u betekenen?
Op Thuisarts.nl vindt u betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekten. Naast onze eigen website kunt u nu eveneens betrouwbare informatie vinden op het internet bij Thuisarts.nl. Het is een initiatief van het NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) en is in samenwerking met de Nederlandse huisartsen ontwikkeld.

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

  • bij vragen en klachten thuis;
  • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.

Thuisarts.nl is ontwikkeld door het NHG en namens úw huisarts