Praktijkinformatie

Hieronder treft u informatie aan over onze personeelsleden, de openingstijden en bereikbaarheid van de praktijk. Tevens kunt u informatie inwinnen m.b.t. huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Daarnaast kunt u hier herhaalrecepten aanvragen.

Wat moet u weten in spoedeisende gevallen en van ziekten en kleine ongevallen? U leest het allemaal op onze website. De Zorghoek Bergschenhoek: "Samenwerken aan uw zorg".

Beide huisartsenpraktijken zijn al jaren NHG-geaccrediteerd. Wat betekent dat voor u als patiënt? Wanneer de praktijk het accrediteringstraject van het Nederlands Huisartsen Genootschap met succes heeft doorlopen, ontvangt deze het NHG-keurmerk. Met dit keurmerk tonen zij aan dat in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Misschien bent u niet tevreden over uw behandeling, over de organisatie of de handelwijze van onze medewerkers. Het kenbaar maken van die onvrede is belangrijk voor De Zorghoek Bergschenhoek. Het geeft ons de gelegenheid aandacht te schenken aan de klacht, naar oplossingen te zoeken en het eventueel geschaad vertrouwen terug te winnen. De praktijken zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Eerstelijnszorg Rotterdam en Zuid-Holland Zuid (www.klachteninfo-ske.nl).

Het kan zijn dat u geen klacht wilt indienen, maar wel even uw hart wilt luchten en ervoor wilt zorgen dat anderen niet hetzelfde overkomt. Ook dan bent u van harte welkom! Onze voorkeur gaat uit naar een persoonlijke benadering.