Gebruik van medische gegevens

In het kader van zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek werken wij met verschillende partijen samen. De medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden anoniem verwerkt, dit betekent dat deze niet te herleiden zijn tot uw persoon en dat derden geen toegang hebben tot uw medisch dossier. 

NIVEL

Nivel zorgregistraties in de eerste lijn.

Het doel van de NIVEL zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking.  

Voor verdere informatie over wat dit voor u als patiënt betekent, zie: https://www.nivel.nl/zorgregistraties

RIJNMOND GEZOND DATA BASE

Rijnmond Gezond verricht onderzoek naar het verbeteren van de gezondheidszorg in de regio. Hieronder treft u informatie aan over de Rijnmond Gezond database en wat dit voor u als patiënt betekent.

Voor verdere informatie over wat dit voor u als patiënt betekent, zie: https://www.rijnmondgezond.nl/

IZER

Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond (IZER) is een eerstelijns ketenzorggroep van huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met meer dan 200 aangesloten huisartsen en vele ketenpartners zet IZER zich in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen.

Voor verdere informatie over wat dit voor u als patiënt betekent, zie: https://www.izer.nl