Klachtenregeling

Patiëntenvoorlichting klachtenopvang en -afhandeling

Heeft u een klacht over onze praktijk ?
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken.

Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. Dit kunt u doen door het Klachtenformulier in te vullen en in te leveren. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden. Is dit lastig voor u of komt u met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klach of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij een heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De klachten functionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 022 91 90.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschillencommissie.

Meer informatie kunt u in de folder lezen en op www.skge.nlKlik hier voor de klachtenformulier