NHG praktijkaccreditering

Beide huisartsenpraktijken zijn al jaren NHG-geaccrediteerd.

Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering. Daar gaat het om bij keurmerken en kwaliteitssystemen in de zorg.

Voor huisartsen is er de NHG-Praktijkaccreditering®. Ze zijn ontwikkeld door de beroepsgroepen zelf, met veel aandacht voor de ervaringen van patiënten en cliënten.

Ze worden beheerd door een onafhankelijke organisatie, NPA. Het resultaat: gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg.

De regels rond de accreditering zijn vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dat College bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het keurmerk heeft daardoor een breed maatschappelijk draagvlak.