Openingstijden en Bereikbaarheid

entreeDe praktijken zijn geopend op werkdagen van 08:00u tot en met 17:00u. Op maandag is de praktijk open van 08:00u tot en met 19:00u en op donderdag van 07:00u tot en met 17:00u. In de ochtend en in de namiddag wordt door beide praktijken spreekuur gehouden. In het begin van de middag leggen de huisartsen de visites af.
Op dinsdag en vrijdag is huisarts W. Kros werkzaam in de huisartsenpraktijk van P. Krastman.  
Op maandag is huisarts W. Kros werkzaam in de huisartsenpraktijk van M. Prins-Bot en A. Bleuzé. 


 

Reguliere afspraak

U kunt telefonisch een afspraak maken bij de praktijkassistente. Indien u tussen 08:00u - 09:30u belt, kunt u in principe nog dezelfde dag terecht. Op verzoek van de huisarts zal zij vragen naar uw klachten. We willen hiermee zorgen voor een snelle en adequate planning en afwikkeling van uw bezoek. Voor iedere afspraak wordt tien minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u een dubbele afspraak reserveren. Indien u met meer personen komt, dient u voor ieder afzonderlijk een afspraak te maken.

Mededelen van uitslagen

Voor het mededelen van uitslagen is de assistente, in opdracht van de huisarts, bevoegd u het nieuws mede te delen. Indien gewenst, kunt u bij de huisarts een reguliere afspraak maken voor uitgebreide uitleg. Voor het informeren naar de uitslagen van aanvullend onderzoek (o.a. bloedwaarden, röntgen en urinekweken), verzoeken wij u te bellen tussen 10:30u - 11:30u.

Annuleren van een spreekuur

Uw huisarts of een van zijn medewerkers houden tijd gereserveerd voor u. Voor de continuïteit van de zorgverlening en om alle patiënten de mogelijkheid te geven om op het spreekuur te kunnen verschijnen verzoeken wij patiënten, indien zij verhinderd zijn, dan wel een afspraak niet meer nodig is, deze tijdig annuleren. Wij hanteren hiervoor een termijn van 3 uur in geval van een eenvoudig consult. In geval van een aanvullend onderzoek, zoals een longfunctiemeting, dient u minimaal 24 uur van te voren uzelf af te melden. Indien u nalaat om een afspraak bij de huisartsen of een van zijn medewerkers van tevoren af te bellen, dan zij wij genoodzaakt u een rekening te sturen.

Activiteit

Bedrag (Euro’s)

Consult

10

Dubbel consult

20

CVRM (cardiovasculair risico management)

20

Spirometrie (longfunctie)

40

Diabetes mellitus (suikerziekte)

40

Chirurgie

40

Visite

Tussen 12:00u - 14:00u wordt door de huisartsen een reguliere visite afgelegd. Een visite geeft de huisarts de mogelijkheid om patiënten te bezoeken, die onmogelijk naar de praktijk kunnen komen. Op de praktijk zijn echter meer faciliteiten voorhanden. Indien u tussen 08:00u - 10:00u belt, kunt u in principe nog dezelfde dag een huisarts verwachten. Voor spoedgevallen zijn wij uiteraard bereikbaar van 08:00u - 17:00u.

Verwijzingen

Om relevant en met een gerichte vraagstelling te kunnen verwijzen naar een (para)medische beroepsbeoefenaar (specialist, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, etc.) verzoeken wij u om hiervoor een afspraak te maken op het spreekuur. Uw huisarts is dan in de mogelijkheid om u gerichte vragen te stellen en eventueel aanvullend onderzoek te verrichten.