Praktijkassistente en Praktijkondersteuner

Praktijkassistente

Bij de assistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Zij maakt afspraken voor het spreekuur. Zij behandelt o.a. vragen over herhaalrecepten, verwijzingen en de zorgverzekering.

Bij haar haalt u verwijsbrieven, brochures en informatiefolders. In overleg met de huisarts geeft zij u de uitslagen van foto's en laboratoriumonderzoeken met het bijbehorende advies van de huisarts. Indien het spreekuur van een huisarts vol is en u wilt toch dezelfde dag nog terecht, dan zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht.

Indien het een minder dringende hulpvraag betreft, kan het zijn dat u een of twee dagen later op het spreekuur een afspraak kunt krijgen. De assistentes zijn op basis van hun deskundigheid, instructies van de huisartsen en ervaring in staat het spoedeisend karakter van de hulpvraag in te schatten. De praktijkassistente heeft haar eigen spreekuur. U kunt op het afspraakspreekuur van onze praktijkassistente terecht voor:

 • Wondbehandeling en zwachtelen;
 • Verwijderen van hechtingen, injecties;
 • Uitspuiten van oren, gehoortesten;
 • Bloedonderzoek, bloedsuikercontroles;
 • Bloeddrukcontroles;
 • Onderzoek bloedvaten (enkel/arm index)
 • Urineonderzoek, zwangerschapstesten;
 • Uitstrijkjes.

De assistentes zijn voor deze medische taken opgeleid en hebben ook een geheimhoudingsplicht. Medische handelingen vinden altijd onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts plaats.

De Zorghoek Bergschenhoek heeft 3 praktijkondersteuners in dienst die, in opdracht van en in nauw overleg met de huisarts, zelfstandig activiteiten uitvoeren.

De praktijkondersteuners somatiek (POH-S) voeren de volgende handelingen uit: 

 • Cardiovasculair risicomanagement;
 • Diabetes Mellitus begeleiding;
 • Astma en COPD begeleiding;
 • ECG's;
 • 24-uurs bloeddruk meting;
 • Longfunctietesten;
 • Advies en behandeling anticonceptie;
 • Incontinentie;
 • Onderzoek bloedvaten (enkel/arm index)
 • Minimale interventiestrategie stoppen met roken en alcohol.

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) heeft de volgende doelstellingen:

De Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische problemen. Dat betekent dat de huisarts u kan voorstellen om een afspraak te maken met de POH-GGZ, wanneer u zich bijvoorbeeld somber, gespannen of gestresst voelt. Daarnaast heeft de POH-GGZ aandacht voor relatieproblemen en werkgerelateerde klachten. De POH-GGZ luistert naar u en samen gaan jullie op weg, om ervoor te zorgen dat u zich weer beter gaat voelen.

De zorg die de POH-GGZ verleent maakt onderdeel uit van het basispakket. U hoeft dus niets zelf te betalen of uw eigen risico aan te spreken.

  praktijkondersteuner1  praktijkondersteuner2