Spoed

Tijdens kantooruren:  
Huisartsenpraktijk P. Krastman 010-521 22 80 (optie 1) 
Huisartsenpraktijk M. Prins-Bot   010-521 59 05 (optie 1)

  

 
Buiten kantooruren en in het weekend:  
Huisartsenpost  010-466 95 73

  

 
In een levensbedreigende situatie  112
   
   

TIPS!

 • Blijf rustig;
 • Zorg ervoor dat de patiënt in een stabiele zijligging komt te liggen;
 • Zorg voor een vrije ademweg;
 • Stelp uitwendige bloedingen;
 • Bel 112.

Wanneer gaat u naar de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis?

Deze vraag is lastig te beantwoorden. In principe moet iedere patiënt eerst langs de huisarts, maar soms zijn er situaties waarbij u direct moet worden geholpen. Acute gevallen waarmee u naar de Spoedeisende Hulp zou kunnen gaan, zijn:

 • Plotselinge benauwdheid;
 • Veel bloedverlies wat niet is te stelpen en waarbij u het bewustzijn dreigt te verliezen;
 • Acute pijn op de borst;
 • Buiten bewustzijn;
 • Ernstige ongevallen;
 • Uitgebreide brandwonden door bijvoorbeeld vuur of heetwater;
 • Inademing van koolmonoxide en andere als zeer gevaarlijk aangegeven giftige stoffen;
 • Gebroken armen/benen met een duidelijke, afwijkende stand of waarbij een bot door de huid steekt;
 • Ernstige pijn tussen de schouderbladen samengaand met een gevoel van onwelbevinden;
 • Inname van een grote hoeveelheid medicatie los van de door een arts voorgeschreven medicatie;
 • Het is aan te raden eerst zelf in te schatten of u nog naar uw eigen huisarts kan. Dit kan namelijk lange wachttijden bij de Spoedeisende hulp voorkomen. Dit geldt uiteraard niet wanneer u na een 112 melding met de ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Wanneer u naar de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis gaat

 • Wanneer uw huisarts u als patiënt doorverwijst, is het goed om van tevoren met de huisarts te overleggen of de mogelijkheid tot opname aanwezig is. Zo ja, dan is het belangrijk dat u zorgt voor spullen die u nodig heeft om te slapen in het ziekenhuis. Denk hierbij ook aan zaken als leesboeken.
 • Zorg dat zaken thuis geregeld zijn zoals huisdieren en opvang kinderen.
 • Voor de inschrijving is het van belang dat u persoonlijke papieren meeneemt, zoals verzekeringspas en legitimatiebewijs.
 • Voor de verpleegkundige en de arts is het prettig als u - indien u medicijnen gebruikt - deze meeneemt voor het geval deze medicijnen niet direct in het ziekenhuis aanwezig zijn. Verder een eventueel medisch paspoort waar alle medicijnen op staan beschreven.
 • Bedenk als u met de auto komt dat de kosten flink op kunnen lopen als u de auto op het terrein van het Sint Franciscus Gasthuis parkeert. Wij raden u dan ook aan om uzelf te laten brengen of met het openbaar vervoer te komen als dit mogelijk is.
 • Medewerkers van de telefooncentrale schrijven u in bij de Spoedeisende Hulp. Deze medewerkers zijn na het inschrijven geen aanspreekpunt meer over de voortgang van uw behandeling.
 • Voor bepaalde onderzoeken moet u nuchter blijven. Eet en drink niet totdat de verpleegkundige aangeeft dat u weer mag eten en drinken.