Samenwerkingen

De Zorghoek Bergschenhoek streeft naar optimale samenwerking tussen de verschillende zorgverleners binnen Bergschenhoek en omstreken.

De patiënt verlangt multidisciplinaire zorg van kwalitatief hoog niveau, betaalbaar en toegankelijk. De eerstelijnszorg moet bovendien continue, integrale (24-uurs zorg), persoonlijke zorg bieden voor de patiënt en zijn gezin.

Door intensieve samenwerking te realiseren tussen diverse eerstelijns- en tweedelijnszorgverleners, zal de kwaliteit van zorg verder verbeteren en daarbij wordt u als patiënt centraal gesteld. Hierdoor zullen de behandelingen nog beter op elkaar kunnen aansluiten.

In dit samenwerkingsverband trachten de volgende eerstelijnszorgverleners samen te werken: huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, verloskundigen, psychologen, apothekers, laboratorium en diëtiste.