teksten

Stichting Mee

Wat doet Stichting MEE?
MEE ondersteunt mensen met een beperking.
U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

U wilt zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk meedoen in de samenleving. En zelf de regie houden over uw leven. Wij kennen de mogelijkheden en helpen u hier graag bij. Een indicatie of verwijsbrief is niet nodig. Onze ondersteuning is gratis. U vindt ons door het hele land.

Voor wie doen ze het?
Heeft u een (kind of partner met een) verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking? Of een beperking door een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme?
Dan kunt u bij ons terecht, evenals uw familie, vrienden en andere betrokkenen.

Daarnaast zijn wij een samenwerkingspartner. Voor alle organisaties die mensen met een beperking van dienst willen zijn. Bijvoorbeeld scholen, gemeenten, UWV, sportverenigingen en woningcorporaties.

www.mee.nl

NHG praktijkaccreditering

Beide huisartsenpraktijken zijn al jaren NHG-geaccrediteerd.

Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering. Daar gaat het om bij keurmerken en kwaliteitssystemen in de zorg.

Voor huisartsen is er de NHG-Praktijkaccreditering®. Ze zijn ontwikkeld door de beroepsgroepen zelf, met veel aandacht voor de ervaringen van patiënten en cliënten.

Ze worden beheerd door een onafhankelijke organisatie, NPA. Het resultaat: gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg.

De regels rond de accreditering zijn vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dat College bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het keurmerk heeft daardoor een breed maatschappelijk draagvlak.

Thuisarts.nl

Wat kan Thuisarts.nl voor u betekenen?
Op Thuisarts.nl vindt u betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekten. Naast onze eigen website kunt u nu eveneens betrouwbare informatie vinden op het internet bij Thuisarts.nl. Het is een initiatief van het NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) en is in samenwerking met de Nederlandse huisartsen ontwikkeld.

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

  • bij vragen en klachten thuis;
  • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.

Thuisarts.nl is ontwikkeld door het NHG en namens úw huisarts

Privacyreglement

Algemeen
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze folder is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de WBP en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In de onze huisartsenpraktijken kunnen van u diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Voor uitgebreide informatie kunt u onze folder lezen: Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijken.

Stichting Welzijn Senioren Lansingerland

Welzijn Lansingerland ondersteunt zelfstandig wonende ouderen en mantelzorgers in Lansingerland.
Het hulpverlenings- en activiteitenaanbod van Welzijn Lansingerland bestaat uit:

  • Ouderenadvies
  • Steunpunt Mantelzorg
  • Vrijwillige Thuishulp en Vrijwillige Palliatieve Zorg
  • Activiteiten georganiseerd vanuit de dienstencentra ‘De Leeuwerik’ (Bleiswijk) en ‘De Smitshoek’ (Bergschenhoek) en op diverse locaties in Berkel en Rodenrijs
  • Praktische ondersteunende diensten, zoals een boodschappendienst, een telefooncirkel, een klussendienst en maaltijdvoorziening
Ouderenadviseur SWSL
Wilhelminastraat 1a
2661 ET Bergschenhoek
Tel: 010 - 522 55 45

 

Voor meer informatie: www.welzijnlansingerland.nl