Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. De gemeenten hebben voor het uitvoeren van deze taak een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De 443 gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor 30 GGD’en. Dit betekent dat vaak meer gemeenten samen één GGD aansturen.

De taken van de GGD’en zijn niet overal hetzelfde, want iedere GGD voert voor zijn gemeente specifieke opdrachten uit. Deze opdrachten staan beschreven in de gemeentelijke nota’s over het lokale beleid volksgezondheid.

Toch hebben alle GGD’en in Nederland een aantal uniforme taken. Deze basistaken staan omschreven in de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv). Iedere GGD voert minimaal de taken uit die in deze wet omschreven staan.

De taken van GGD’en zijn onder meer:

 • Jeugdgezondheidszorg;
 • medische milieukunde;
 • sociaal-medische advisering;
 • technische hygiënezorg;
 • medische opvang asielzoekers;
 • bevolkingsonderzoeken;
 • epidemiologie;
 • gezondheidsvoorlichting;
 • openbare geestelijke gezondheidszorg;
 • infectieziektebestrijding;
 • geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

De adressen van de naburige GGD's zijn:

GGD Rotterdam-Rijnmond (hoofdvestiging)
Schiedamsedijk 95
3011 EN Rotterdam
Tel: 010-433 99 66
www.ggd.rotterdam.nl
GGD Zuid-Holland West (hoofdvestiging)
Brechtzijde 1
2702 AB Zoetermeer
Tel: 079-343 08 88
www.ggdzhw.nl